KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA SIMSKOLA
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Simklubben Lödde
En av Skånes och Sveriges bästa simklubbar

Hantering av personuppgifter

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. 

I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till.

Varje förbund eller förening har ett ansvar att informera sina medlemmar om uppförandekoden samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. Styrelsen är ytterst ansvarig för att koden efterlevs.

Uppförandekoden ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen och kan komma att uppdateras efter samråd med Datainspektionen.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter, alltså uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande person. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. 

Det finns dock särskilda regler för hur dessa uppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF har därför antagit en Integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Policyn beskriver hur vi samlar in, lagrar och delar personuppgifter. Du hittar Integritetspolicyn i sin helhet här.

I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.  

En grundregel är att vi inom idrottsrörelsen aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

För frågor om uppförandekoden eller allmänna frågor om dataskydd, kontakta dataskydd@rf.se.

GDPR
Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi sammanställt en integritetspolicy som beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om SK Löddes integritetspolicyn så hittar du den här
 
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar. Du kan läsa om hur Riksidrottsförbundet har förberett sig inför GDPR på deras hemsida, trycka HÄR
 
 
 
 
Har du frågor om förenings personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen: styrelsen@sklodde.se
 
Hur påverkas idrotten?
Hur påverkas idrotten?
 
Medlemskap

Förbund och föreningar behandlar medlemmarnas personuppgifter för att administrera förenings- och förbundstillhörighet, medlemskap, statistik och forskning, utbildningar, utmärkelser, bestraffningsärenden med mera.

Kategorier av personuppgifter kan variera, men exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om medlemskap eller konto- och betalningsinformation.

 
Tävling

Förbund och föreningar arrangerar tävlingsverksamhet, då behandlas personuppgifter. Det kan ske vid uttagning, kallelse, inbjudan till tävling, registrering samt t.ex. liverapportering och resultatlistor. 

Personnummer behövs för att resultat ska kunna registreras och kopplas till en specifik tävlande. Flera idrotter har också försäkring kopplat till sin registrering, då är identifiering nödvändig. Uppgifterna kan variera, men det som normalt behandlas är namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation, uppgifter om medlemskap och kön.

 
Licenshantering

Vissa förbund behandlar personuppgifter för att administrera tävlingslicenser. Det görs också statistikuppföljning på antal licenser eller antal licenser per kön eller åldersintervall.

De personuppgifter som behandlas i licenshanteringen kan variera, men är normalt namn, kontaktuppgifter, personnummer, uppgifter om medlemskap, kön, funktionsnedsättning samt typ av tävlingslicens.

 
Fördelning av stöd

Personuppgifter används till att fördela och kontrollera bidrag och stöd till idrottsverksamhet. Stöden kan fördelas i stimulansstöd, projektstöd, organisationsstöd och aktivitetsstöd. I samband med inkomna ansökningar, fördelning av de ekonomiska stöden samt kontroll behandlas personuppgifter.

De personuppgifter som kan behandlas inom ramen för fördelning av statligt stöd är namn, kontaktuppgifter, personnummer eller annat identifikationsnummer samt medlemstillhörighet.

 
Utbildning

Föreningar, specialidrottsdistriktsförbund, distriktsorganisationer, SISU Idrottsutbildarna och förlaget SISU Idrottsböcker behandlar personuppgifter i utbildningsverksamhet.

De personuppgifter som behandlas inom ramen för utbildning kan variera, men är vanligen namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, konto- och betalningsinformation samt medlemskoppling.

Under "Särskilda frågor" finner du övriga behandlingar som behöver tas hänsyn till, både generellt inom GDPR men även inom idrottsrörelsen.

REGISTERUTDRAG

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn. 

Kort fakta:
• Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn
 
• Barn är alla under 18 år
 
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån
 
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

Förberedelse
1. Upprätta eller använd ett befintligt föreningsregister över vem/vilka som är tränare/ledare (med flera) som har kontakt med barn.
 
2. Utse en, eller med fördel ett par, ansvariga för kontrollen i föreningen.
 
3. Bestäm i förväg hur IF avser hantera ledare med någon form av belastning eller vägrar uppvisa utdrag ur registret. Tips – använd time-out tills ansvariga hanterat saken färdigt.

Genomförande
1. Be ledare (med flera) att beställa utdrag hos polisen http://bit.ly/utdrag-idrott vilket tar ca 5 min (skrivare, scanner/kamera behövs). Ledare mellan 15-18 år
behöver målsmans hjälp.
 
2. Kommunicera ett antal tillfällen då ledare har möjlighet att visa upp utdraget.
 
3. Genomför kontrollerna.

Efterarbete
1. Eventuellt hantera ärenden efter föreningens riktlinjer och rutiner gällande registerutdrag.
 
2. Utvärdera och besluta om framtida intervall för kontroll (till exempel årligen, vartannat år).
 
3. Var tydlig med nya ledare om vad som gäller enligt föreningens rutiner.

Mer information om registerutdrag, se frågor och svar på RF:s hemsida, här

Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i er förening, prata gärna med en idrottskonsulent hos Distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

 För mer och djupare information, se RF:s sida http://bit.ly/trygg-idrott

Utbildning, stöd och mallar

RF:s mål är att vara bästa möjliga stöd för idrottsrörelsen. Vi arbetar efter devisen att det ska vara lätt att göra rätt. Därför har RF tagit fram en rad olika mallar, stöd och andra verktyg som beskriver de scenarion som är specifika för idrotten.

Det finns så klart också mycket bra information på annat håll att ta del av. SISU Idrottsutbildarna erbjuder också utbildningar i många RF-SISU distrikt för föreningar som har det behovet. För frågor - ta kontakt med ert eget RF-SISU distrikt.

Om ni vill fördjupa er i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) finns ytterligare information hos Datainspektionen:

www.datainspektionen.se

Dataskyddsförordningen - GDPR

Dataskyddsförordningen på fem minuter

GDPR - för föreningar och medlemsorganisationer  

Här hittar du en ordlista 

På RF:s hemsida finns mallar framtagna som stöd och bör uppdateras utifrån föreningens egen verksamhet. Instruktionerna kan fungera som hjälpmedel när mallarna uppdateras, se mallar här

Vanliga frågor
Vanliga frågor
 
Sponsorer