Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simklubben Lödde
En av Skånes och Sveriges bästa simklubbar
Simskolan

SK Löddes Simlinjen

Alla instruktörer ska tillsammans skapa och bidra till en harmonisk, rolig och lärorik utbildningstid för våra medlemmar. Tillsammans ska vi utbilda barn och ungdomar i vår simlinje och bidra till ökad simkunnighet. Vi vill att barn och ungdomar ska tycka simning är roligt, utmanande och spännande.”

 

Simlinjen i simklubben Lödde utgår ifrån den simlinje som Svenska Simförbundets tagit fram för svensk simning. Tanken bakom simlinjen är att ge en röd tråd från första kontakten med vatten till full simkunnighet där de fyra simsätten ligger till grund. Simlinjen är indelade i sex olika nivåer, där varje nivå bygger på delmål samt ett slutmål. Delmålen kan barnen lätt följa genom ett sk ”simbevis”. Simbeviset är ett diplom barnen får vid kursens start. På diplomet finns samtliga delmål som alla bygger på delmoment till slutmålet. När barnet uppfyllt ett mål premieras detta med ett klistermärke som fästs på simbeviset, på så sätt kan barnet själv följa sin egen utveckling.

 

Vi vill erbjuda våra medlemmar en rolig simutbildning som främjar barns utveckling. Vi vill genom lekar och teknikövningar göra barn trygga i vattnet vilket ligger till grund för god simkunnighet. Enligt Svenska Simförbundet är definitionen för simkunnighet ”Kunna falla i vattnet, få huvudet under ytan, ta sig upp till ytan och därefter simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter är på rygg”.

 

I Simklubben Lödde tycker vi att simutbildning är viktigt! Vi utbildar våra instruktörer regelbundet för att kunna erbjuda bästa möjliga simundervisning för våra medlemmar. Alla våra instruktörer är utbildade via svenska simförbundets utbildningsprogram och har gått minst en utbildning – simlärarkandidat.

 

Simlinjen sträcker sig från Baddaren upp till Teknikskolan. Sista steget i simlinjen -Teknikskolan, ligger till grund för att vidare kunna erbjuda simning som en träningsform för de barn som önskar. När målen i teknikskolan är uppfyllda och vi anser att barnen är mogna för det erbjuds de ett första steg in i klubbens tävlingsverksamhet och till yngsta träningsgruppen, det vill säga Stjärnskotten.

 

Här presenteras en kort beskrivning av de sju olika nivåerna i SK Löddes Simlinjen.

För en mer detaljerad beskrivning av varje nivå, klicka in under fliken "Simlinjens grupper".

 

Baddare

Denna nivån riktar sig till de yngsta barnen. Här är målet att genom lek bli trygg i vattnet och skapa en god vattenvana som är grunden för att lära sig simma.

 

Sköldpaddan

Detta är första steget till att lära sig simma. Det krävs god vattenvana för denna nivå. Barnen lär sig flyta i rygg och magläge. Vi introducerar ryggsim och crawl genom benspark. Målet är att simma ca fem meter på grunt vatten innan barnen går vidare till silverpingvinen. Leken är viktig för fortsatt vattenvan.

 

Silverpingvin

Detta är tredje steget i vår simskola. Nu kan barnen simma ca fem meter och ska utveckla sin simteknik och klara tio meter på grunt vatten. Leken är ett stort inslag i många av våra övningar.

 

Guldpingvin

Denna nivå är en fortsättning på silverpingvinen. Här utvecklar vi barnens kunskaper och utövar många av våra övningar på djupt vatten.  Förutom ryggsim och crawl får barnen nu lära sig bröstsim. Leken fortsätter att vara en viktig del för fortsatt vattenvana.


Silverfisken

Djupa bassängen används mer och längre sträckor övas med bibehållen teknik. I slutet av terminen ska de klara 50 meter. Grunda bassängen används för teknik och lek och fjärilsimmet introduceras lite mer.


Guldfisken

Fortsättning på silverfisken där större delen av undervisningen sker på djupt vatten där målet är att klara 100 meter på med godkänd teknik. Alla fyra simsätten tränas på både grunt och djupt vatten tillsammans med lekfulla inslag. 


Hajen

Detta är sista steget i vår simskola med målet att klara vattenprovet, Svenska simförbundets definition för simkunnighet. Tekniken i alla fyra simsätten tränas hela tiden och mesta delen av undervisningen sker på djupt vatten. 

 

Teknikskola

Nu lämnar ni våra steg i simskolan och fortsätter upp till Teknikskolan. Nu kan läsa mer under fliken i toppmenyn.

Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Simklubben Lödde, 08/10 14:44 
Simklubben Lödde, 07/10 19:45 
Simklubben Lödde, 02/09 20:42 
Simklubben Lödde, 25/08 16:31 
Simklubben Lödde, 08/06 11:48 
Simklubben Lödde, 05/06 10:39 
 
Sponsorer