KLICKA HÄR FÖR ATT BOKA SIMSKOLA
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simklubben Lödde
En av Skånes och Sveriges bästa simklubbar

Välkommen till Simklubben Lödde!

ANMÄLAN TILL SIMSKOLAN VÅREN 2021!


Visst är det fantastiskt att kunna vara i vatten! I vår simskola får barnen kunskap för resten av livet. De får vattenvana, lära sig simma och lära rädda liv, både sitt eget och andras.

Vår simlinje är indelad i 5 olika nivåer:

BADDAREN, SKÖLDPADDAN, PINGVINEN, FISKEN och HAJEN.

Simskolan riktar sig till barn från 3 år.


Nytt för vårterminen 2021 är att vi kommer att ha Baddaren med föräldrar dvs. en förälder är med i vattnet under lektionstid. Denna grupptyp riktar sig främst till barn 3-5 år.


VÅRTERMINEN 2021

Anmälan till vårterminen öppnar den 30 november klockan 10.00 för de barn som redan simmar i våra grupper. För nya medlemmar släpper vi platserna 8 december klockan 10.00.


Terminen startar sedan den 11 januari och avslutas den 30 maj. Ett schema finns på baksidan av denna info när det är lov eller inställt. För att boka en plats hos oss går man in via länken som kommer upp på hemsidan vid bokning.


KLICKA HÄR FÖR INFORMATIONSBLAD OM VÅRTERMINEN 2021!
Läs igenom informationen och om något är oklart så tveka inte att höra av er per mail: simskola@sklodde.se eller på 0720-449660 (måndag 30/11 kl. 10.00-14.00)


Vänliga hälsningar

 

Gunnar

Simklubben Lödde


Simskolans uppstart senarelagd
2021-01-20 08:44
Med anledning av den rådande pandemin har vi bestämt att senarelägga starten på simskolan och medleygrupperna till 25/1. De nuvarande restriktionerna sträcker sig till 24/1 och det är på grund av dessa som vi har gjort bedömningen att avvakta med att starta upp verksamheten tills dess. 

Längden på terminen är redan från början planerad med utrymme för att vi ska kunna ställa in enstaka tillfällen vid behov, så ordinarie antal lektioner kommer förhoppningsvis bli detsamma ändå (15 ggr för simskola och 30 för medley). 

Mer information om vilka datum som gäller för terminen finns att hitta här.

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till simskola@sklodde.se.
Julhälsning
2020-12-20 18:55

Hej alla medlemmar!

Om man, som jag, älskar simtävlingar så har 2020 varit ett ganska tråkigt år. Men vi har definitivt varit lyckligt lottade i Simklubben Lödde då vi har kunnat bedriva majoriteten av vår träningsverksamhet nästan som vanligt under året.

Inte så många nya rekord alltså, men desto mer har hänt i föreningen när det gäller utvecklingen av verksamheten. Jag tänkte lyfta fram några positiva förändringar som alla kanske inte är medvetna om.

 

Ett fokus under året har varit att bredda vår tränarbas. Detta arbete drev Lejla framgångsrikt under våren, och Gunnar som tog över rollen som huvudtränare i augusti fortsatte. I början av året hade vi cirka 20 timtränare i föreningen och nu har vi cirka 35 aktiva simidrottsledare som fått och kommer att få möjlighet till utbildning och coaching!

 

Detta har öppnat upp för möjligheten att utveckla simlinjeverksamheten, vilket varit ett annat fokus under hösten. Gunnar och Cissi har optimerat vattenschemat så att vi vårterminen 2021 kan erbjuda 402 platser i simskolan mot 300 platser under hösten. Detta samtidigt som vi ökar kvalitén i simskolan genom utbildning, ny lektionsstrategi och fler tränare per grupp. Några resultat av detta:

  • Lugnare arbetsmiljö för alla instruktörer. Möjlighet till pauser, toalettbesök etc.
  • Fler instruktörer på plats innebär minskad sårbarhet och ökad säkerhet ifall vi inte får vikarier.
  • Lektionsstrategin går från att vara storgruppsanpassad till att vara mer smågruppsanpassad, dvs. gruppen börjar med gemensam uppvärmning, någon gemensam övning för att sedan dela upp i flera mindre grupper för att dels nivåanpassa övningarna men också rikta större fokus på barnen. Sedan återgår man till gemensam övning som avslutning. Det ger också ökad flexibilitet att anpassa övningarna utifrån barnens nivå.
  • Vi inför också en ny grupp: Baddare med föräldrar. Idag har vi barn i Baddaren som är precis 3 år fyllda. Instruktörerna får lägga mycket tid och resurser på att bara få dessa barn att gå i vattnet. Vi bjuder därför in föräldrarna att vara med i vattnet, de blir hjälpinstruktörer till sina egna barn.

Utvecklingen av simlinjen är naturligtvis på många sätt en viktig byggsten inför framtiden. Samtidigt som vi ger fler barn möjligheten till glädje i vattnet och simkunnighet, så hoppas vi att det så småningom leder till fler aktiva simmare i föreningen även upp i åldrarna.

 

När det gäller tävlingsgrupperna så har förändringsarbetet just påbörjats, mer om det senare. Jag vill dock lyfta fram att det är imponerande att se hur tränarna lyckas skapa motivation och sammanhållning, och hur simmarna tränar på med sådan glädje trots att de inte fått tävla och se bevis på sin utveckling på mycket länge.

 

Möjligheterna att utveckla simverksamheten gynnas även av att vi har ett väldigt bra samarbete med BeFair (som driver badet). Tack för det!

 

Ett ytterligare fokusområde under hösten har varit att göra SK Lödde och vår verksamhet mer synlig på sociala medier. Här hoppas jag att ni håller med om att vi lyckats, och det är framförallt Gunnar som skapat och utnyttjat de olika plattformarna.

 

Det har även hänt saker i vårt kansli. Elisabeth har utvecklat våra rutiner och nyttjandet av våra verktyg och system. Fakturering och bokhållning fungerar väldigt smidigt och det hoppas jag att alla märker av!

 

I september tog vi beslut på ett extrainsatt föreningsmöte att inleda diskussioner med SS Iden om en möjlig gemensam framtid inför flytten till det nya badet i Kävlinge (som ska stå klart 2023). Dessa diskussioner har startat och det är många frågor som behöver hanteras. Om det är någon som vill bidraga i detta så hör av er! När det blir dags för beslut kommer dessa att fattas av medlemmarna på årsmöten.

 

På intäktssidan så är vi glada över att kunna meddela att vi fått ett förnyat sponsoravtal med ICA Maxi. Vi har också fått både sponsring och flera projektbidrag inför 2021 av Sparbanken Skåne som stödjer oss i utvecklingen av verksamheten. TetraPak, Craafordska stiftelsen och Fama Trading har också sponsrat oss under året och vi har ett samarbete med Stadium som just nu håller på att förbättra möjligheterna för oss alla att beställa klubbkläder på ett smidigt sätt.

 

Jag vill också tacka alla er som hjälpt till att sälja bingolotter (vilket varit mycket framgångsrikt) och alla som ställde upp som funktionärer på tävlingarna som vi lyckades genomföra tidigt under hösten.

 

Trots att 2020 inte varit riktigt som vi hade hoppats så har det alltså varit ett fint år på många sätt för Simklubben Lödde!

 

En God Jul och ett Gott Nytt År till er alla så ses vi snart på bassängkanten!

 

Hälsningar,

Sofie, för Styrelsen i SK Lödde

SIMSKOLAN VÅRTERMINEN 2021
2020-11-27

Visst är det fantastiskt att kunna vara i vatten! I vår simskola får barnen kunskap för resten av livet. De får vattenvana, lära sig simma och lära rädda liv, både sitt eget och andras.

Vår simlinje är indelad i 5 olika nivåer:

BADDAREN, SKÖLDPADDAN, PINGVINEN, FISKEN och HAJEN.

Simskolan riktar sig till barn från 3 år.


Nytt för vårterminen 2021 är att vi kommer att ha Baddaren med föräldrar dvs. en förälder är med i vattnet under lektionstid. Denna grupptyp riktar sig främst till barn 3-5 år.


VÅRTERMINEN 2021

Anmälan till vårterminen öppnar den 30 november klockan 10.00 för de barn som redan simmar i våra grupper. För nya medlemmar släpper vi platserna 8 december klockan 10.00.


Terminen startar sedan den 11 januari och avslutas den 30 maj. Ett schema finns på baksidan av denna info när det är lov eller inställt. För att boka en plats hos oss går man in via länken som kommer upp på hemsidan vid bokning.


KLICKA HÄR FÖR INFORMATIONSBLAD OM VÅRTERMINEN 2021!Läs igenom informationen och om något är oklart så tveka inte att höra av er per mail: simskola@sklodde.se eller på 0720-449660 (måndag 30/11 kl. 10.00-14.00)


Vänliga hälsningar

 

Gunnar

Simklubben Lödde

 

INFO ANGÅNGEN FHM OCH REGION SKÅNES FÖRLÄNGNING AV DE ALLMÄNNA RÅDEN
2020-11-18 12:31

Folkhälsomyndigheten och Region Skåne förlänger de striktare allmänna råden fram till och med 

den 13 december 2020. Styrelsen tillsammans med undertecknad följer kontinuerligt de råd och restriktioner som ges från myndigheter och i dagsläget kommer inte förlängningen att påverka simskolan, däremot våra teknik och träningsgrupper i 25 meters bassängen (ngt ändrade träningstider, se separat mail under dagen).


Mycket av vår verksamhet är redan i dagsläget anpassad efter läget, bl a fler instruktörer i simskolegrupperna, färre föräldrar i simhallen etc. Vi kommer i samarbete med BeFair att kunna bedriva simidrott i så stor utsträckning som möjligt. Vi är helt övertygade om att dels är det bra för barn och ungdomar att få fortsätta sin simskola, sin träning i en omfattning som restriktionerna tillåter. Dels är vi i en miljö som många andra idrotter inte befinner sig i, klorerat vatten.

I Vi bedriver simskola som planerat då denna verksamhet uteslutande riktar sig till barn födda tidigare än 2005. Vi fortsätter med restriktioner vid hämtning och lämning och att det är max 1 förälder som hämtar och lämnar. 
OCH vi uppmanar att INGA FÖRÄLDRAR befinner sig i undervisningsbassängen eller i 25 meters bassängen under lektionstiden. Idag fungerar detta bra i undervisningsbassängen men en del väljer då att sitta i 25 meters bassängen. Jag ber er att respektera att detta är vår arbetsplats (vi som jobbar i 25:an) och vi vill precis som ni följa restriktionerna så mycket det bara går. I simhallen vistas enbart de som är aktiva samt tränare/ledare.

I Vi fortsätter att anpassa och ha våra restriktioner och rekommendationer i omklädningsrum och på de ytor där vi vet att det finns en ökad smittspridning och risk för att vi kan komma för nära varandra. Om möjligt duscha hemma före/efter lektion/träning.

I Alla tävlingar är inställda t.o.m. den 13 december

Restriktionerna gäller t.o.m. 13 december, men kan förlängas, förändras och kompletteras med kort varsel. Vi kommer att informera så snabbt vi kan i tillgängliga kanaler. Om ni har frågor, funderingar eller liknande är ni mer än välkomna att kontakta klubben på mail: gunnar@sklodde.se.

Styrelsens och min strävan är att så fort det är möjligt återgå till en mer normal verksamhet och därför kan detta beslut komma att ändras utefter pandemins utveckling och eventuellt nya riktlinjer från myndigheter. SK Lödde följer utvecklingen noggrant och utvärderar dagligen läget och kommer att följa de beslut som myndigheterna ger. Vi har självfallet en gemensam önskan om en förbättrad och normaliserad situation men uppmanar alla föreningar och alla enskilda individer inom simidrotten att göra sitt yttersta för att följa de restriktioner vi är ålagda.

På uppdrag av styrelsen i SK Lödde

Med vänliga hälsningar

Gunnar Wismar
Huvudtränare SK Lödde

2020-11-09 16:28
Vår nya utbildare/mentor för simskolan Tanja rivstartar idag med genomgång för instruktörerna . Tanja kommer vara en gång i månaden i varje grupp för att coacha/utbildas våra instruktörer så att vi kan bli en av de bästa simskolorna i landet. Hur gör vi det? Vi har idag mycket engagerade och ansvarsfulla simidrottsledare, nu skall de dessutom bli det bäst utbildade också! SK Lödde hälsar Tanja välkommen till klubben!
//Gunnar
SK Lödde på Facebook
Nyheter från våra grupper
MG/SUMSIMGRUPPEN, 12/01 15:26 
Edutainment, 28/12 05:48 
Edutainment, 28/12 05:42 
Edutainment, 28/12 05:38 
MG/SUMSIMGRUPPEN, 28/12 05:28 
TÄVLINGSGRUPPERNA INFO, 16/12 03:28 
 
Sponsorer