Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simklubben Lödde
En av Skånes och Sveriges bästa simklubbar

Välkommen till Simklubben Lödde!

Information ang Covid 19 för SK Löddes medlemmar.

Nu är vi igång med höstterminen och vi vill uppmärksamma alla på de försiktighetsåtgärder som gäller i SK Lödde ang Covid 19. Det är extra viktigt att vi fortsätter följa riktlinjerna så att vi inte riskerar någons hälsa och en stängning på badet. Då kan vi inte träna alls. Tillsammans måste vi ta personligt ansvar och hjälpas åt med detta. Föreningen kommer fortsätta bedriva all verksamhet så länge myndigheterna tillåter det men med viss anpassning. Myndigheterna rekommenderar att vi ska vara aktiva. Vi tror att det är extra viktigt för både barn och vuxna att gå till sin träning i dessa oroliga tider.

Därför bör medföljande föräldrar, syskon, kompisar osv inte vara kvar i simhallen under träningstiden om det inte är nödvändigt.  Är barnen så små att de behöver hjälp vid omklädning så följer ni med de in genom omklädningsrummen och fram till bassängen och lämnar dem där vid lektionsstart. Sen hämtar ni barnen när lektionen är slut precis som i skola och förskola. För en del barn går detta hur bra som helst. De är vana att lämnas på förskola osv. Ibland går det tom bättre på lektionen för då behöver de inte titta efter sina föräldrar hela tiden. En del barn känner sig däremot otrygga med detta och då har vi sagt att de föräldrarna får stanna. 

Vi litar på att alla hjälps åt i denna speciella situation som det är just nu och Du bedömer vad som är rätt för er och ert barn. Att begränsa antalet personer i hallen är också ett skydd för våra ledare som träffar väldigt många personer i sin yrkesroll. Därför ber vi er att vänta i kafédelen medan era barn är aktiva.

Vi ber er därför att läsa dokumentet som finns via denna länk, klicka här!


SIMSKOLAN VÅRTERMINEN 2021
2020-11-27

Visst är det fantastiskt att kunna vara i vatten! I vår simskola får barnen kunskap för resten av livet. De får vattenvana, lära sig simma och lära rädda liv, både sitt eget och andras.

Vår simlinje är indelad i 5 olika nivåer:

BADDAREN, SKÖLDPADDAN, PINGVINEN, FISKEN och HAJEN.

Simskolan riktar sig till barn från 3 år.


Nytt för vårterminen 2021 är att vi kommer att ha Baddaren med föräldrar dvs. en förälder är med i vattnet under lektionstid. Denna grupptyp riktar sig främst till barn 3-5 år.


VÅRTERMINEN 2021

Anmälan till vårterminen öppnar den 30 november klockan 10.00 för de barn som redan simmar i våra grupper. För nya medlemmar släpper vi platserna 8 december klockan 10.00.


Terminen startar sedan den 11 januari och avslutas den 30 maj. Ett schema finns på baksidan av denna info när det är lov eller inställt. För att boka en plats hos oss går man in via länken som kommer upp på hemsidan vid bokning.


KLICKA HÄR FÖR INFORMATIONSBLAD OM VÅRTERMINEN 2021!Läs igenom informationen och om något är oklart så tveka inte att höra av er per mail: simskola@sklodde.se eller på 0720-449660 (måndag 30/11 kl. 10.00-14.00)


Vänliga hälsningar

 

Gunnar

Simklubben Lödde

 

INFO ANGÅNGEN FHM OCH REGION SKÅNES FÖRLÄNGNING AV DE ALLMÄNNA RÅDEN
2020-11-18 12:31

Folkhälsomyndigheten och Region Skåne förlänger de striktare allmänna råden fram till och med 

den 13 december 2020. Styrelsen tillsammans med undertecknad följer kontinuerligt de råd och restriktioner som ges från myndigheter och i dagsläget kommer inte förlängningen att påverka simskolan, däremot våra teknik och träningsgrupper i 25 meters bassängen (ngt ändrade träningstider, se separat mail under dagen).


Mycket av vår verksamhet är redan i dagsläget anpassad efter läget, bl a fler instruktörer i simskolegrupperna, färre föräldrar i simhallen etc. Vi kommer i samarbete med BeFair att kunna bedriva simidrott i så stor utsträckning som möjligt. Vi är helt övertygade om att dels är det bra för barn och ungdomar att få fortsätta sin simskola, sin träning i en omfattning som restriktionerna tillåter. Dels är vi i en miljö som många andra idrotter inte befinner sig i, klorerat vatten.

I Vi bedriver simskola som planerat då denna verksamhet uteslutande riktar sig till barn födda tidigare än 2005. Vi fortsätter med restriktioner vid hämtning och lämning och att det är max 1 förälder som hämtar och lämnar. 
OCH vi uppmanar att INGA FÖRÄLDRAR befinner sig i undervisningsbassängen eller i 25 meters bassängen under lektionstiden. Idag fungerar detta bra i undervisningsbassängen men en del väljer då att sitta i 25 meters bassängen. Jag ber er att respektera att detta är vår arbetsplats (vi som jobbar i 25:an) och vi vill precis som ni följa restriktionerna så mycket det bara går. I simhallen vistas enbart de som är aktiva samt tränare/ledare.

I Vi fortsätter att anpassa och ha våra restriktioner och rekommendationer i omklädningsrum och på de ytor där vi vet att det finns en ökad smittspridning och risk för att vi kan komma för nära varandra. Om möjligt duscha hemma före/efter lektion/träning.

I Alla tävlingar är inställda t.o.m. den 13 december

Restriktionerna gäller t.o.m. 13 december, men kan förlängas, förändras och kompletteras med kort varsel. Vi kommer att informera så snabbt vi kan i tillgängliga kanaler. Om ni har frågor, funderingar eller liknande är ni mer än välkomna att kontakta klubben på mail: gunnar@sklodde.se.

Styrelsens och min strävan är att så fort det är möjligt återgå till en mer normal verksamhet och därför kan detta beslut komma att ändras utefter pandemins utveckling och eventuellt nya riktlinjer från myndigheter. SK Lödde följer utvecklingen noggrant och utvärderar dagligen läget och kommer att följa de beslut som myndigheterna ger. Vi har självfallet en gemensam önskan om en förbättrad och normaliserad situation men uppmanar alla föreningar och alla enskilda individer inom simidrotten att göra sitt yttersta för att följa de restriktioner vi är ålagda.

På uppdrag av styrelsen i SK Lödde

Med vänliga hälsningar

Gunnar Wismar
Huvudtränare SK Lödde

2020-11-09 16:28
Vår nya utbildare/mentor för simskolan Tanja rivstartar idag med genomgång för instruktörerna . Tanja kommer vara en gång i månaden i varje grupp för att coacha/utbildas våra instruktörer så att vi kan bli en av de bästa simskolorna i landet. Hur gör vi det? Vi har idag mycket engagerade och ansvarsfulla simidrottsledare, nu skall de dessutom bli det bäst utbildade också! SK Lödde hälsar Tanja välkommen till klubben!
//Gunnar
UPPESITTARKVÄLL - BINGOLOTTO
2020-11-08 13:58
Drygt 1,5 månad kvar till jul och julen börjar med Uppesittarkväll den 23 december.
Förrutom att många av våra duktiga tävlingssimmare säljer lotter så kan du också köpa dem på 3 olika ställen och därigenom stödja Simklubben Löddes arbete för simkunnighet i kommunen.

Nedan kan du se vilka butiker/inköpsställe som samarbetar med oss för att öka simkunnigheten.

Be Fair -Tolvåkerbadet 

https://www.facebook.com/tolvakerbadet/

 

Raw and Soft Floverdesign- Lödde Centrum

https://www.facebook.com/rawandsoftflowerdesign/

 

Ödåkra Uteplantor- Ödåkra 

https://www.facebook.com/odakrauteplantor/


Tack för att du stödjer SK Lödde.

Information för simskola och träningsgrupper med anledning av skärpta råd inom Region Skåne.
2020-10-30 18:27

Simklubben Lödde har de senaste dagarna analyserat de skärpta råd som Region Skåne och FHM lagt för de kommande 3 veckorna, t.o.m. 17 november. Vi har även tagit del av de förtydliganden och styrningar som givits från olika instanser sedan dess (Svenska Simförbundet och Riksidrottsförbundet). Mycket av klubbens verksamhet är redan i dagsläget anpassad efter läget, men beslutet medför några förändringar i hur vår verksamhet kan bedrivas.

 

Inledningsvis vill vi påtala att vi kommer bedriva simidrott i så stor utsträckning som möjligt.

Däremot är all verksamhet för födda 2004 och tidigare, 16 år och äldre, inställda t.o.m den 17 november.

 

All tävlingsverksamhet, såväl extern som intern är i nuläget inställd och sanktionerna för tävlingar är indragna av Svenska Simförbundet.

 

Simskolan kommer fortsätta enligt plan, simundervisning i denna form är undantagen enligt den information biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck gav på RF SISU:s informationsmöte den 27 oktober.

 

Vi kommer dock göra vissa justeringar för att uppfylla vår del av smittskyddet. 

I simhallen vistas enbart de som är aktiva  samt tränare/ledare.
Föräldrar och anhöriga lämnar/hämtar barnen i undervisningsbassängen dörr eller för grupperna i 25 metersbassängen där går barnen själv till de ordinarie samlingsplatserna. Vi uppmanar att barnen är ombytta när man kommer till simhallen för att snabbt komma i duschen och likaså att om möjligt efter lektion duscha hemma.

 

Beslutet rör 3 veckor framåt, t.o.m. 17 november, men kan förlängas, förändras och kompletteras med kort varsel. Vi kommer att informera så snabbt vi kan i tillgängliga kanaler. Om ni har frågor, funderingar eller liknande är ni mer än välkomna att kontakta klubben centralt på gunnar@sklodde.se.

 

Vi hoppas att vi tillsammans kan göra ett gott arbete med att följa dessa riktlinjer så att vi kan bedriva bra och viktig verksamhet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

 

Vänligen

 

SK Lödde styrelse.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svenska Simförbundets checklista med anledning av skärpa allmänna råd 

Stockholm 2020-10-30

 

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten, efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta att ett eller flera av följande allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid. Nedan följer en listning av samtliga allmänna råd. Folkhälsomyndigheten kan efter samråd med smittskyddsläkaren i regionen besluta att vissa eller samtliga av dessa allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid. Texten i rött är Svensk Simidrotts tolkningar för vad som gäller vår idrott gällande dessa råd.

Samtliga skärpta allmänna råd vid lokala utbrott av Covid -19

 

Personligt ansvar

Var och en som vistas i regionen eller i regiondelen bör

1. undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel

2. avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen

Svensk Simidrott tolkar träningar och tävlingar utanför den egna regionen som onödiga resor.

3. avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre

4. avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

Svensk Simidrott tolkar att simidrottare, givet att de förhåller sig till Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer, kan fortsätta utöva sin idrott individuellt under perioden.

5. avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag görs för

- idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

- Idrottare på NIU gymnasier (Idrottsklasser)

- Professionella idrottare

Svensk Simidrott tolkar professionella idrottare som idag elitaktiv simidrottare som har representerat Svensk Simidrott på internationella mästerskap på junior- eller seniornivå.

6. avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer.

7. Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med

 

SK Lödde på Facebook
Nyheter från våra grupper
MG/SUMSIMGRUPPEN, 26/11 16:50 
MG/SUMSIMGRUPPEN, 18/11 12:34 
MG/SUMSIMGRUPPEN, 13/11 05:54 
MG/SUMSIMGRUPPEN, 09/11 01:20 
 
Sponsorer