Simklubben Lödde
En av Skånes och Sveriges bästa simklubbar
Välkommen till vår hemsida!
Välkommen till SK Löddes hemsida! Vi är en simklubb med verksamhet för alla från 3 till 100 år!

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Sommarsimskolan
2018-02-28 15:00
Vecka 22-24 har  vi sommarsimskolan. Anmälan kommer att öppna den 3 april klockan 12.00. Gå in och läs mer här (klicka på länken). 
Årsmöte 21 mars
2018-02-27

Varmt välkomna till SK Löddes årsmöte onsdagen den 21 mars klockan 18.30. Mer info samt anmälan (obligatorisk) kan ni läsa under "Dokument" och sen klicka in på ”kallelse årsmöte”. 


Då det tyvärr inte går att öppna upp kallelsen när vi länkar eller sparar den som pdf, kan ni nu se kallelsen i sin helhet här ner. Samtliga medlemmar har även fått kallelsen på mejl under dagen. 


VARMT VÄLKOMNA


            

SIMKLUBBEN LÖDDE

Kallelse till årsmöte 2018

 

Alla medlemmar i SK Lödde är välkomna till årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 i Tolvåkerskolans mediatek kl. 18.30. Obligatorisk anmälan på länken 

 

https://goo.gl/forms/e6dHRbmehvnvksBA3

 

Motioner från medlemmar enligt punkten 11 ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars 2017 och skickas till caroline.erdos74@gmail.com

 

Föredragningslista:

 

1) Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) Val av justeringsmän och rösträknare för mötet.

4) Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt – minst tre veckor innan årsmöte, 28 februari 2018.

5) Fastställande av föredragningslista (dagordningen).

6) Styrelsens 
a) verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret – 2017.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultaträkning och balansräkning) för det gångna verksamhetsåret – 2017.

7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret – 2017.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser – verksamhetsår 2017

9) Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår, 2018– ingen ändring föreslås.

10) Fastställande av 
a) verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret – 2018
b) Genomgång av antagen budget för det kommande verksamhetsåret – 2018

11) Behandling av styrelsens förslag och av medlem inkomna motioner, minst 14 dagar innan årsmötet (senast 7 mars 2017).
a) Motioner från medlemmar skickas skriftligen till caroline.erdos74@gmail.com senast 7 mars 2018

12) Val av

a)          Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år – Pia Smideberg, ställer upp för omval.

 

b)          Val av 3 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år - mandatperioden går ut för 

i. Björn Wergeland – ställer upp för omval
ii. Andre Berg – ställer upp för omval
iii. Lotta Miderbäck- avgår 
iiii. Jeanette Jacobsson – ställer upp för omval
v. Caroline Erdös – ställer ej upp för omval

c)          Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år –mandatperioden går ut för

​     i. Josefine Askagården - ställer upp för omval till ledamot

                              ii. Carina Lundkvist – ställer upp för omval till ledamot

 

d)          Val av  2 st. revisorer samt en suppleant för en tid av 1 år – mandatperioden går ut för

                                i. Elisabeth Mattisson – ställer upp för omval 1år

                               ii. Pavel Mandl – ställer upp för omval 1år

 

e)           Val av 3 st. ledamöter till valberedningen, varav en ordförande, för en tid av 1 år – 

              mandatperioden går ut för

i. Simon Skog -ordf. – ställer ej upp för omval

      

13) Övriga frågor.

14) Mötets avslutning.

 

Därefter avtackning av avgående styrelsemedlemmar etc.

 

Mötesdokument kommer att finnas på hemsidan www.sklodde.se senast 14 mars 2017.

 

VÄLKOMNA! 

 

Hälsar

STYRELSEN i SK Lödde

Grattis!
2018-01-26 10:00

Härliga nyheter från Skånesim!
Ett stort stort grattis till Sandra.💐Skånesim har idag nöjet att meddela vem som har mottagit våra utmärkelser och stipendium


Skånesim Guldmedalj tilldelas Sophie Hansson (Helsingborgs Simsällskap) och Ida Andersson-Wulf (Vellinge-Näsets Simklubb) för individuella medaljer på internationella mästerskap


Stipendiet till Frille Sjös minne tilldelas Ulf Gladher (Karlskrona Simsällskap) för ett långvarigt ideellt ledarskap och som framsynt arbetat för skånsk simidrotts utveckling.


Stipendiet till Enar Pettersson minne tilldelas Sandra Eriksson-Lundin (SK Lödde) som genom arbete med egna talanger lett Simklubben Lödde till framgångar.


Kerstin & Birger Buhres stipendium tilldelas Hanna Rosvall (Ängelholms Simsällskap) som stöd och uppmuntran till en junior for en fortsatt satsning mot eliten.


Både Guldmedaljen och Stipendium delas ut på Skånesims årsmöte den 17 mars.


VÄLKOMMEN FREDRIC
2017-12-19 20:18
Jag kan glädjande berätta att vi från och med 2/1 får en ny tränare på kanten: Fredric Vernqvist.

Fredric kommer från Södertälje simsällskap där han tidigare både varit simmare och tränare.
Varmt välkommen Fredric till vår fantastisk klubb.

En närmre presentation av Fredric kan ni läsa här (klicka in genom att trycka på här).
Anmälan till vuxenträningsgrupper Vårterminen 2018
2017-12-11 22:33

BOKNING AV VÅRENS KURSER ÖPPNAR ONSDAGEN DEN 20 DECEMBER KLOCKAN 12:00 FÖR AKTIVA MEDLEMMAR.


FÖR ÖVRIGA ÖPPNAR BOKNINGEN FREDAGEN DEN 22 DECEMBER KLOCKAN 12. 00.


I vecka 4 i januari startas nya grupper upp. 

Se mer  info under vuxenträningsgrupper.


Anmäl dig här: https://sportadmin.se/hemsida/form/form2.asp?F={4241B198-D410-42D1-AF6B-456C323C32C8}

SK Lödde på Facebook
Nyheter från våra grupper
Det finns inga nyheter..
 
Sponsorer