Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Simklubben Lödde
En av Skånes och Sveriges bästa simklubbar

Alkohol och droger
SK Lödde skall aktivt verka för att klubbens aktiva medlemmar avhåller sig från alkohol och droger. 
Klubben accepterar inte att aktiva när de representerar klubben nyttjar alkohol och droger. Aktiva som uppträder alkohol- eller drogpåverkade när de representerar klubben kan avstängas från träning och tävling. 
Klubben tar avstånd från doping och aktiva som nyttjar dopingpreparat kommer att avstängas från träning och tävling samt uteslutas ur klubben.
Aktiva, föräldrar och ledare

Riktlinjer för aktiva

 1. följer badets ordningsregler.
 2. lyssnar på ledarna och följer deras instruktioner.
 3. är i god tid och förberedd till träning i den mån det är möjligt.
 4. har med sig den utrustning som träningen kräver.
 5. meddelar i god tid om man inte kan komma.
 6. använder ett vårdat språk.
 7. följer riktlinjerna för gruppen som ledarna kommunicerar ut.
 8. har en öppen och ärlig dialog med ledare.
 9. använder klubbkläder på tävlingar.

Riktlinjer för föräldrar 

 1. tar del av SK Löddes värdegrund, länk
 2. uppmuntrar och stöttar sina barn och deras kamrater i sin strävan att utvecklas.
 3. tar del av de policys och regler som gäller deras barn och gå igenom dessa med barnet. 
 4. respekterar att det är tränarna som står för den idrottsliga utvecklingen av ditt barn.
 5. bidrar med sitt engagemang i klubben på ett sätt som skapar goda förutsättningar för verksamheten.  
 6. förbereder barnen med den näring och utrustning som krävs för aktiviteten.
 7. är med på de föräldramöten som klubben erbjuder.
 8. ser till att alltid justera kontaktuppgifter i medlemssystemet när något förändras. 
 9. hjälper till att göra omklädningsrummen till en bra miljö för våra aktiva.
 10. ger feedback till verksamheten till ansvarig tränare.

Riktlinjer för tränare i SK Lödde

 1. tränarna tar aktivt del av klubbens vädregrund, länk, samt övriga policys.
 2. tränarna kommer i tid och är förberedd till träningar, tävlingar och andra aktiviteter.
 3. tränarna meddelar om de inte kan komma och försöker hitta ersättare eller på annat sätt lösa träningen/tävlingen/aktiviteten på bästa sätt. 
 4. tränarna bär klubbens tränartröja eller klubbens andra profilkläder då de representerar och leder i SK Löddes regi. 
 5. tränarna använder mobiltelefonen enbart som arbetsredskap för sådant som rör träningen, exempelvis närvarokontroll eller tidtagning. 
 6. om tränarna vill filma eller fota så är de noga med att fråga vårdnadshavare, den de vill filma och fota samt säkerställer att de har tillstånd från badet innan de börjar filma och fota. 
 7. tränarna är rädda om klubbens och badets material.
 8. när tränarna anmäler deltagare till tävlingar strävar vi efter att de är med under tävlingen och stöttar, särskilt viktigt med yngre som tävlar för första gången. 
 9. tränarna aktivt tar del av klubbens policys gällande tränare, utövare, föräldrar, dopning etc.
 10. tränarna följer badets regler och uppmuntrar de aktiva till detsamma.
Publicering av Bilder & Media

Bilder och filmer gör vår hemsida levande och trevlig att besöka.

Som medlem i föreningen finns det en stor möjlighet att du blir både fotograferad och filmad på någon av våra aktiviteter eller de som vi är iväg på. Bild & video material publiceras på vår hemsida, på vår facebook sida, vår flickr grupp, i pressmeddelande, utbildningssyfte mm.

Detta gör vi för att både synas, locka till oss nya medlemmar, marknadsföra och utveckla vår egen verksamhet. Det material som vi publicerar ska helt enkelt främja de aktiva och vår verksamhet.

De flesta samtycker till detta, men det finns självklart även undantag från denna regel!

Om du eller dina barn inte önskar att bli publicerade av klubben, meddelar du detta till din huvudtränare, eller info@sklodde.se.

Skulle vi mot all förmodan ha missat någon bild, ber vi er kontakta oss omgående för att ta bort eller maskera en eventuell bild. Meddela oss då vilken bild som avses samt namn & träningsgrupp.

Observera att detta endast gäller de bilder och material som föreningen publicerar, vad individuella medlemmar publicerar i publika internet forum kan ej hanteras av föreningen.

 
Sponsorer