Simklubben Lödde
En av Skånes och Sveriges bästa simklubbar
Årsmöte 21 mars
2018-02-27

Varmt välkomna till SK Löddes årsmöte onsdagen den 21 mars klockan 18.30. Mer info samt anmälan (obligatorisk) kan ni läsa under "Dokument" och sen klicka in på ”kallelse årsmöte”. 


Då det tyvärr inte går att öppna upp kallelsen när vi länkar eller sparar den som pdf, kan ni nu se kallelsen i sin helhet här ner. Samtliga medlemmar har även fått kallelsen på mejl under dagen. 


VARMT VÄLKOMNA


            

SIMKLUBBEN LÖDDE

Kallelse till årsmöte 2018

 

Alla medlemmar i SK Lödde är välkomna till årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 i Tolvåkerskolans mediatek kl. 18.30. Obligatorisk anmälan på länken 

 

https://goo.gl/forms/e6dHRbmehvnvksBA3

 

Motioner från medlemmar enligt punkten 11 ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars 2017 och skickas till caroline.erdos74@gmail.com

 

Föredragningslista:

 

1) Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet.

2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3) Val av justeringsmän och rösträknare för mötet.

4) Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt – minst tre veckor innan årsmöte, 28 februari 2018.

5) Fastställande av föredragningslista (dagordningen).

6) Styrelsens 
a) verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret – 2017.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultaträkning och balansräkning) för det gångna verksamhetsåret – 2017.

7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret – 2017.

8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser – verksamhetsår 2017

9) Fastställande av medlemsavgifter för nästa verksamhetsår, 2018– ingen ändring föreslås.

10) Fastställande av 
a) verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret – 2018
b) Genomgång av antagen budget för det kommande verksamhetsåret – 2018

11) Behandling av styrelsens förslag och av medlem inkomna motioner, minst 14 dagar innan årsmötet (senast 7 mars 2017).
a) Motioner från medlemmar skickas skriftligen till caroline.erdos74@gmail.com senast 7 mars 2018

12) Val av

a)          Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år – Pia Smideberg, ställer upp för omval.

 

b)          Val av 3 ordinarie ledamöter för en tid av 2 år - mandatperioden går ut för 

i. Björn Wergeland – ställer upp för omval
ii. Andre Berg – ställer upp för omval
iii. Lotta Miderbäck- avgår 
iiii. Jeanette Jacobsson – ställer upp för omval
v. Caroline Erdös – ställer ej upp för omval

c)          Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år –mandatperioden går ut för

​     i. Josefine Askagården - ställer upp för omval till ledamot

                              ii. Carina Lundkvist – ställer upp för omval till ledamot

 

d)          Val av  2 st. revisorer samt en suppleant för en tid av 1 år – mandatperioden går ut för

                                i. Elisabeth Mattisson – ställer upp för omval 1år

                               ii. Pavel Mandl – ställer upp för omval 1år

 

e)           Val av 3 st. ledamöter till valberedningen, varav en ordförande, för en tid av 1 år – 

              mandatperioden går ut för

i. Simon Skog -ordf. – ställer ej upp för omval

      

13) Övriga frågor.

14) Mötets avslutning.

 

Därefter avtackning av avgående styrelsemedlemmar etc.

 

Mötesdokument kommer att finnas på hemsidan www.sklodde.se senast 14 mars 2017.

 

VÄLKOMNA! 

 

Hälsar

STYRELSEN i SK Lödde


Nyhetsarkiv
Sommarsimskolan2018-02-28 15:00
Grattis!2018-01-26 10:00
VÄLKOMMEN FREDRIC2017-12-19 20:18
Sponsorhuset2017-11-22 13:47
Sponsorsim 20172017-10-22 20:56
Åldersrekord 20172017-10-12 11:11
Lödde Cup2017-10-10 09:37
Newbodyförsäljning2017-09-07 13:17
Bokning av vuxensim2017-08-01 07:02
Lödde Cup2016-10-06 13:05
Sparbanken Skåne Cup2016-10-05 16:07
 
Sponsorer